کارت سوخت رانندگان ترانزیت

کارت سوخت رانندگان ترانزیت

با راه‌اندازی سامانه جامع پیمایش، سهمیه سوخت خودروهای سنگین بر اساس اطلاعات سامانه GPS، اسناد حمل و نقل کالا برون‌شهری و درون‌شهری تعیین می‌شود. اما سهم ناوگان حمل و نقل بین‌‌المللی کالا در سامانه پیمایش کجا است؟ آیا ملیت ایرانی رانندگان ترانزیت با خروج از مرزهای کشور ساقط اعتبار است؟ یا اینکه کشور دیگری مسئول تامین سوخت ناوگان ترانزیت ایران در آن سوی مرزها است؟

ادامه مطلب