اخبار

آخرین خبرهای صنعت حمل و نقل کالا 

بونکر
آموزشی

بونکر چیست و چه کاربردی دارد؟

هـر روز در جهـان شاهد رخ دادن حـوادث و بلایـاي طبیعـی زیادي هسـتیم کـه بروز آن خساراتی کم یا زیاد بر جاي می‌گذارد . این اتفاقات در همه کشورهاي دنیا رخ می‌دهد، اما اکثر کشـورها بـه ویـژه کشـورهاي در حـال توسـعه یـا توسـعه‌یافتـه ، بـراي مقابلـه بـا شرایط بحرانی همچون وقوع ســیل، زلزله، خشکسالی و غیره تــدابیر ویژه‌اي اندیشیده‌انــد. در کشور ما باتوجه به تجارب تلخ این قبیل حوادث، ضرورت ساماندهی و تشکیل نهادهاي سیاستگـذار و برنامـه ریـز بـا هـدف مـدیریت بحـران‌هـاي احتمـالی لازم و ضروري است.

ادامه مطلب »
اربری اینترنتی در گیر و خم قانون
اخبار

باربری اینترنتی در پیچ و خم قانون

باربری اینترنتی همیشه به‌عنوان راهکار حذف دلالی بار مطرح شده است. اما اکنون باربری آنلاین به پارادوکس صنعت حمل و نقل کالا تبدیل شده است. در حال حاضر جریان حاکم بر حوزه باربری کشور، دلالیسم است. اولین یا اصلی‌ترین دلیل این امر یعنی عدم توسعه باربری اینترنتی، ناشی از عملکرد متناقض سازمان راهداری است.

ادامه مطلب »
بارنامه الکترونیکی
آموزشی

نحوه صدور بارنامه الکترونیکی چگونه است؟

صدور بارنامه الکترونیکی به‌عنوان مسیر تحول صنعت حمل و نقل کالا مسدود مانده است. بارها مسئولان وعده دادند که از فلان تاریخ این طرح اجرایی خواهد شد. اما انگار تحقق صدور بارنامه الکترونیکی تنها تعویق وعده‌های معوق پی در پی است.

ادامه مطلب »
کارنامه سازمان راهداری در بخش حمل و نقل جاده ای کالا
اخبار

کارنامه سازمان راهداری در بخش حمل و نقل جاده ای کالا

کارنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و هم تاثیرگذار بر آن. در یک دهه اخیر عرصه حمل و نقل جاده ای کالا با پیچ و خم‌های زیادی روبرو بوده است. در مقابل واکنش سازمان راهداری به‌عنوان نهاد متولی در مواجه با این چالش‌ها ارائه طرح‌ها و مصوبات جدید بوده است. اما این راهکارها فارغ از نقاط مثبت و منفی‌شان، تا چه حد اجرایی شدند؟ برنامه‌های سازمان راهداری تا چه حد در رفع مشکلات و مطالبات فعالان حمل و نقل جاده ای موفق بوده است؟

ادامه مطلب »
پایانه باربری
اخبار

پایانه باربری در یک نگاه

پایانه های باربری را می‌توان بازیگران اصلی صنعت حمل و نقل جاده ای کشور محسوب کرد. اما رانندگان کامیون پایانه های باری را بزرگترین معضل سیستم حمل و نقل کالا می‌دانند. مدیریت پایانه های حمل بار به عهده کیست؟ چرا کامیونداران سالن های اعلام بار را جولانگاه دلالان می‌دانند؟

ادامه مطلب »
اخبار

بازار لاستیک کامیون در سال 99

امسال بازار لاستیک کامیون ، با چالش‌ها و دست‌اندازهای زیادی مواجه شد. کمبود و گرانی لاستیک یکی از معضلات اصلی کامیون‌داران و رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی سنگین بود. در این مطلب نگاهی می‌کنیم به فراز و نشیب مسیر لاستیک ماشین سنگین در سالی که گذشت.

ادامه مطلب »