بونکر چیست و چه کاربردی دارد؟

بونکر چیست و چه کاربردی دارد؟

هـر روز در جهـان شاهد رخ دادن حـوادث و بلایـاي طبیعـی زیادي هسـتیم کـه بروز آن خساراتی کم یا زیاد بر جاي می‌گذارد . این اتفاقات در همه کشورهاي دنیا رخ می‌دهد، اما اکثر کشـورها بـه ویـژه کشـورهاي در حـال توسـعه یـا توسـعه‌یافتـه ، بـراي مقابلـه بـا شرایط بحرانی همچون وقوع ســیل، زلزله، خشکسالی و غیره تــدابیر ویژه‌اي اندیشیده‌انــد. در کشور ما باتوجه به تجارب تلخ این قبیل حوادث، ضرورت ساماندهی و تشکیل نهادهاي سیاستگـذار و برنامـه ریـز بـا هـدف مـدیریت بحـران‌هـاي احتمـالی لازم و ضروري است.

ادامه مطلب

بارنامه الکترونیکی

نحوه صدور بارنامه الکترونیکی چگونه است؟

صدور بارنامه الکترونیکی به‌عنوان مسیر تحول صنعت حمل و نقل کالا مسدود مانده است. بارها مسئولان وعده دادند که از فلان تاریخ این طرح اجرایی خواهد شد. اما انگار تحقق صدور بارنامه الکترونیکی تنها تعویق وعده‌های معوق پی در پی است.

ادامه مطلب

کارنامه سازمان راهداری در بخش حمل و نقل جاده ای کالا

کارنامه سازمان راهداری در بخش حمل و نقل جاده ای کالا

کارنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و هم تاثیرگذار بر آن. در یک دهه اخیر عرصه حمل و نقل جاده ای کالا با پیچ و خم‌های زیادی روبرو بوده است. در مقابل واکنش سازمان راهداری به‌عنوان نهاد متولی در مواجه با این چالش‌ها ارائه طرح‌ها و مصوبات جدید بوده است. اما این راهکارها فارغ از نقاط مثبت و منفی‌شان، تا چه حد اجرایی شدند؟ برنامه‌های سازمان راهداری تا چه حد در رفع مشکلات و مطالبات فعالان حمل و نقل جاده ای موفق بوده است؟

ادامه مطلب

پایانه باربری

پایانه باربری در یک نگاه

پایانه های باربری را می‌توان بازیگران اصلی صنعت حمل و نقل جاده ای کشور محسوب کرد. اما رانندگان کامیون پایانه های باری را بزرگترین معضل سیستم حمل و نقل کالا می‌دانند. مدیریت پایانه های حمل بار به عهده کیست؟ چرا کامیونداران سالن های اعلام بار را جولانگاه دلالان می‌دانند؟

ادامه مطلب

بازار لاستیک کامیون در سال 99

امسال بازار لاستیک کامیون ، با چالش‌ها و دست‌اندازهای زیادی مواجه شد. کمبود و گرانی لاستیک یکی از معضلات اصلی کامیون‌داران و رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی سنگین بود. در این مطلب نگاهی می‌کنیم به فراز و نشیب مسیر لاستیک ماشین سنگین در سالی که گذشت.

ادامه مطلب

کارت سوخت رانندگان ترانزیت

کارت سوخت رانندگان ترانزیت

با راه‌اندازی سامانه جامع پیمایش، سهمیه سوخت خودروهای سنگین بر اساس اطلاعات سامانه GPS، اسناد حمل و نقل کالا برون‌شهری و درون‌شهری تعیین می‌شود. اما سهم ناوگان حمل و نقل بین‌‌المللی کالا در سامانه پیمایش کجا است؟ آیا ملیت ایرانی رانندگان ترانزیت با خروج از مرزهای کشور ساقط اعتبار است؟ یا اینکه کشور دیگری مسئول تامین سوخت ناوگان ترانزیت ایران در آن سوی مرزها است؟

ادامه مطلب