طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی باری با ارائه تسهیلات ویژه اعلام شد

طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی باری با ارائه تسهیلات ویژه اعلام شد اخبار – طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی باری با…تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۹/۲۶طرح نوسازی ناوگان…