210 پرونده تخلف شركتهاي حمل و نقل كالا رسیدگی و احکام آن صادر شد.

در سي وپنجمين جلسه كميسون ويژه ماده 12 رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي درآبان ماه امسال  در 25 استان 727 پرونده تخلف شركت هاي حمل و نقلي رسيدگي شد و احكام حقوقي لازم صادرشد.به گزارش روابط ‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي، عباسعلي بني‌اسدي مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات اين سازمان با اعلام اين خبرافزود: در اجراي بند 4 ابلاغيه مورخ 22 خرداد ماه سال‌جاري و با همكاري كارشناسان ستادي و استاني در زمينه اقدامات ميداني نظارت و برخورد با تخلفات در برخي از پايانه‌هاي بار و مراكز فعاليت شركت‌هاي حمل و نقلي، با تشكيل كميسيون‌هاي اضافي و عدم پرداخت كرايه رسيدگي و احكام حقوقي برخورد با اين تخلفات صادر و به اجرا درآمده است.وي افزود: براساس گزارش عملكرد كميسيون‌هاي ويژه ماده 12 در 25 اداره‌كل استاني به 727پرونده تخلف رسيدگي شدكه از اين تعداد210 پرونده تخلف شركتهاي حمل و نقل كالا82 پرونده مربوط به حمل و نقل مسافر و81پرونده نيز در بخش ايمني مورد بررسي قرار گرفت  كه بنا به تصميمات متخذه،190 شركت جريمه نقدي، 43شركت به تذكر كتبي محكوم و 109 شركت برائت و12شركت نيز لغو اعتبار پروانه شدند.بني‌اسدي تعداد كل پرونده‌هاي رسيدگي شده از ابتداي كميسيون ويژه ماده 12 رسيدگي به تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه را تعداد3123پرونده تخلف  اعلام كرد و افزود:براساس آراي صادره 136شركت به لغو پروانه فعاليت 1598 شركت به جريمه نقدي، 497شركت تذكر كتبي محكوم و براي 892شركت حكم برائت صادر شد.