انعقاد قرارداد بيمه عمر و حوادث رانندگان جاده‌اي بیمه زندگی خاورمیانه

طي مراسمي با حضور معاون وزير راه و شهرسازي، دبير كانون انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل ونقل جاده‌اي كالا ، مديرعامل شركت‌هاي “بیمه زندگی خاورمیانه” و “آتیه سازان حافظ”، اعضاي هيأت عامل و معاونين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، از قرارداد بيمه تكميلي درمان و حوادث رانندگان بخش حمل و نقل جاده‌‌اي، رونمايي شد.
بر اساس این قرارداد برای هریک از بیمه شدگان در صورت فوت 10 میلیون تومان و در صورت فوت بر اثر حادثه تا سقف 15 میلیون تومان پوشش بیمه ای از سوی بیمه زندگی خاورمیانه به خانواده متوفیان تحت پوشش اعطا خواهد شد وحق بیمه سالانه این پوشش بیمه ای تنها 25 هزار تومان است.
در بخش بیمه تکمیلی درمان نیز تا سقف 7 میلیون تومان و در بخش تعهدات تخصصی نظیر جراحی قلب تا سقف 14 میلیون تومان پوشش بیمه ای و در بخش هزینه های سرپایی نوع اول نظیر سونوگرافی و انواع اسکن ها تا سقف 500 هزار تومان و در بخش هزینه های پاراکلینیکی سطح 2 نظیر اسپیرومتری و جراحی مجاز سرپایی تا سقف 300 هزار تومان از سوی بیمه آتیه سازان حافظ. پوشش داده می شود.