ﺟﺒﺎﺭ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻣﻤﺪﻱ (اﻋﺮاﺑﻲ)

0
دارنده ناوگان
تاریخ عضویت: 30 آذر
موبایل
ایمیل
تلفن
آدرس
نام شرکت

درباره

ﺑﻨﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻭﺭاﻧﻨﺪﻩ ﺩاﺭﻡ ﻭاﻳﻦ ﻓﺎﻳل ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩن ﻣﻮاﺭﺩﻱ ﺑﺮاﻱ اﺻﻼﺡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺭاﻧﻨﺪﻩ 09133204906 ﺻﺎﺩﻗﻲ

نظرات


تاکنون نظری داده نشده است.

آمار وسایل نقلیه

هیچ کامیونی برای شما ثبت نشده است.