ابتدا در سایت ترابر عضو شده و مدارک را برای تایید به شرکت ارسال کرده و پس از تایید مدارک شما می توانید در سیستم حمل ترابر اجازه جابه جایی بار داشته باشید .در قسمت جست و جوی بار رفته و بر حسب منطقه ای که در آن جا هستید درخواست های بار را برررسی کنید
لیست محموله های آماده حمل بر حسب روز درخواستی صاحب بار در قسمت جست و جوی بار نمایش داده می شود.
در قسمت جست وجوی بار در قسمت فیلتر کردن بر حسب منطقه و نوع بار و دیگر فیلترهای مورد نطر دساه بندی می شود.
در قسمت جست وجوی بار آیکونی برای شما طراحی شده است به اسم ذخیره بار بر روی آن کلیک کرده و در قسمت بارهای مورد علاقه خود قرار دهید.
شما در قسمت جست وجوی بار می توانید پیشنهاد های صاحبان بار را بررسی کرده و بر حسب نوع و نرخ پیشنهادی بار را انتخاب کنید.
اطلاعات در صفحه دارندگان بار برای بازرگانان و صاحبان بار می باشد و شما می توانید بر حسب کار و نوع فعالیت خود صاحبان بار را در نطر داشته باشید.
شما در صفحه کاربری خود چه در نرم افزار روی موبایل وچه در سایت با چک کردن صفحه کاربری خود در قسمت پیشنهاد بار می توانید پیشنهاد باری که به شما شده است را بررسی کنید.
برا ی دریافت بار حتما باید درسایت عضو شوید و مراحل عضویت و تایید مدارک خود را گذرانده باشید.
خیر سیستم ترابر بر حسب تسهیل امور دز سیستم الکترونیکی طراحی شده است
در قسمت جست و جوی بار شما می توانید بار ها را مشاهده کنید بر حسب نوع و نرخی که صاحبان بار پیشنهاد داده اند شما می توانید بر روی بار رفته و پیشنهاد قیمت خود را داده و در صورت توافق بار را رزرو کنید به نام خود.
پس از آنکه پیشنهاد شما برای صاحب بار مورد تاییید قرار گرفته صاحب بار بر روی درگاه پرداخت الکترونیکی رفته و پول را به حساب واریز می کند و شما در زمان مققر موظف به حضور و بار گیری می باشید.
بله شما می توانید در قسمت جست وجوی بار تمامی پیشنهادات بار را در تمامی ساعت های شبانه روز مشاهده کنید.
نیازی به تماس نیست چس از پرداخات الکترونکی پول به حساب در صفحه مالی شما اطلاعات درج شده و سیستم به صورت خودکار پس از هفت روز پول را به حساب شما واریز می کند.