شما در قسمت جست وجوی بار محموله های مورد علاقه خود را قرارداده اید و بر حسب آن می توانید بار مورد نظر خود را انتخاب کنید.
شما در قسمت داشبرد و محموله های پیشنهادی خود می توانید بار مورد نظر خود را تایید کنید و مراحل بار را طی کنید.
پس از اینکه محموله تحویل شما شد شما پس از تکمیل مدارک بار بار را به مقصد حمل می کنید.