دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاتست بار 1 پس از انتقال سرور

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (15 فروردین، 00:00)
مقصد: استان تهران، تهران، خیابان شادگان، ایران (30 فروردین، 00:00)

743.1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

اسباب کشی منزل

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: Khuzestan Province, Omidiyeh, Unnamed Road, ایران (24 اسفند، 00:00)
مقصد: ساری, مازندران, ایران (26 اسفند، 00:00)

716.7 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

قطعات خودرو

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: استان خراسان رضوی، نیشابور، بلوار بهشتی، ایران (25 آذر، 00:00)
مقصد: تهران, استان تهران, ایران (قبل از 29 آذر، 00:00)

658.7 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

ورق ام دی اف

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: بزرگراه شهرک صنعتی جی, اصفهان, ایران (21 شهریور، 10:00)
مقصد: شهرك صنعتي شيد رجايي 2, سردرود, تبريز, آذربایجان شرقی, ایران (23 شهریور، 08:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

1 پیشنهاد

kjsdkhf

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: خراسان رضوی، سرخس، سی متری کشاورزی، ایران (1 آذر، 00:00)
مقصد: آذربایجان غربی، بازرگان، Basij Exp.way. بزرگراه بسیج، ایران (5 آذر، 00:00)

1501.3 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

1 پیشنهاد
تعداد کل 5