دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاکانتینر خالی 20 فوت

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: استان اصفهان، اصفهان، خیابان احمدآباد، ایران (بعد از 21 شهریور، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (22 شهریور، 00:00)

749.9 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

سنگ اهن خرد شده

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: استان هرمزگان، تنگ زاغ، سیرجان - بندرعباس، ایران (19 شهریور، 00:00)
مقصد: جاده بندر عباس-بندرشهيدرجايي, استان هرمزگان, ایران (19 شهریور، 00:00)

92.1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

سنگ اهن

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: استان هرمزگان، سیرجان - بندرعباس، ایران (12 شهریور، 00:00)
مقصد: Hormozgan Province, Bandar Abbas, Rajaei Port, Unnamed Road, ایران (بعد از 12 شهریور، 00:00)

93.7 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتین خالی

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: تبریز, استان آذربایجان شرقی, ایران (بعد از 14 شهریور، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (15 شهریور، 00:00)

1525.5 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانکس

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 3 مرداد، 00:00)
مقصد: کرج, استان البرز, ایران (4 مرداد، 00:00)

45.4 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

سبک بار اکستراکت

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: استان اصفهان، اصفهان، خیابان احمدآباد، ایران (بعد از 15 خرداد، 00:00)
مقصد: بندر عباس, استان هرمزگان, ایران (16 خرداد، 00:00)

749.8 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

سبک بار اکستراکت

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: استان اصفهان، اصفهان، خیابان احمدآباد، ایران (بعد از 15 خرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (16 خرداد، 00:00)

749.8 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

تست بار 1 پس از انتقال سرور

کانتینر ، ۲۰ تن استاندارد

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (15 فروردین، 00:00)
مقصد: استان تهران، تهران، خیابان شادگان، ایران (30 فروردین، 00:00)

743.1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

1 پیشنهاد
تعداد کل 12