دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاشیشه جام

نیازمند مراقبت های ویژه ، دیگر وسایل خاص

مبدا: استان مرکزی، ساوه، مطهری 3/1، ایران (بعد از 12 شهریور، 00:00)
مقصد: Jucu de Mijloc, Județul Cluj, România (قبل از 26 شهریور، 00:00)

2449.4 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کوره

نیازمند مراقبت های ویژه ، دیگر وسایل خاص

مبدا: استان تهران، تهران، Masjed-e-Banihashem, ایران (بین 18 تیر، 00:00 و 19 تیر، 00:00)
مقصد: استان آذربایجان غربی، سلماس، نواب صفوی، ایران (بین 19 تیر، 00:00 و 22 تیر، 00:00)

659.5 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

xdfa

نیازمند مراقبت های ویژه ، دیگر وسایل خاص

مبدا: استان تهران، تهران، میدان تجریش، ایران (بین 18 اردیبهشت، 00:00 و 20 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: استان تهران، تهران، جنت آباد مرکزی، بن بست ۱۳ آبان، ایران (بین 20 اردیبهشت، 00:00 و 22 اردیبهشت، 00:00)

12.3 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

1 پیشنهاد

دستگاه چشم پزشکی

نیازمند مراقبت های ویژه ، دیگر وسایل خاص

مبدا: استان تهران، تهران، منطقه ۲، خیابان گلها، ایران (بین 14 فروردین، 00:00 و 19 فروردین، 00:00)
مقصد: استان اصفهان، اصفهان، خیابان احمدآباد، ایران (بین 14 فروردین، 00:00 و 19 فروردین، 00:30)

346.8 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

7 پیشنهاد

بُرد الکترونیکی

نیازمند مراقبت های ویژه ، دیگر وسایل خاص

مبدا: استان تهران، تهران، خیابان سبلان، ایران (9 دی، 00:00)
مقصد: رشت, استان گیلان, ایران (بین 10 دی، 00:00 و 11 دی، 00:00)

234.6 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

5 پیشنهاد

یخچال

نیازمند مراقبت های ویژه ، دیگر وسایل خاص

مبدا: نخل تقی استان بوشهر ایران (قبل از 18 آذر، 00:00)
مقصد: استان تهران، ایران (قبل از 21 آذر، 00:00)

895.3 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

3 پیشنهاد
تعداد کل 6