دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاکانکس 12 متری سبک

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: استان ایلام، دهلران، سعدی شمالی، ایران (1 بهمن، 00:00)
مقصد: اسفرورین, استان قزوین, ایران (3 بهمن، 00:00)

426.7 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانکس 12 متری سبک

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: استان ایلام، دهلران، سعدی شمالی، ایران (قبل از 5 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: اسفرورین, استان قزوین, ایران (5 اردیبهشت، 00:00)

471.9 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

اعلام بار کانتینر

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 5 بهمن، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (7 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانیتنر 40 فوت

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 4 بهمن، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (6 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتینر خالی

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 29 آذر، 00:00)
مقصد: بندر عباس, استان هرمزگان, ایران (1 دی، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتینر

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 28 آذر، 00:00)
مقصد: بندر عباس, استان هرمزگان, ایران (30 آذر، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

بیسکوئیت شکلات

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: استان آذربایجان شرقی، تبریز، بازار، بازار پنبه‌فروشان، ایران (22 آذر، 00:00)
مقصد: تهران, استان تهران, ایران (23 آذر، 00:00)

521.8 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتینر خالی

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: تهران, ایران (بعد از 27 آذر، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (29 آذر، 00:00)

43.9 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد
تعداد کل 10