دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاتراکتور

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: استان تهران، تهران، سروآزاد، ایران (9 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: اصفهان, استان اصفهان, ایران (12 اردیبهشت، 00:00)

345 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

4 پیشنهاد

نمک

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: Semnan Province, Eyvanekey Industiral Area, Unnamed Road, ایران (22 فروردین، 00:00)
مقصد: شهرک صنعتی لیا, استان قزوین, ایران (23 فروردین، 00:00)

195.5 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

سنگ نمک فله

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: Semnan Province, Garmsār, Unnamed Road, ایران (قبل از 24 فروردین، 00:00)
مقصد: کرمانشاه, استان کرمانشاه, ایران (24 فروردین، 00:00)

488.5 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

قطعات خودرو

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: استان تهران، تهران، خیابان شادگان، ایران (بعد از 23 دی، 00:00)
مقصد: کرج نو, کرج, استان البرز, ایران (30 دی، 00:00)

39.5 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کمباین

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: سه گنبد، ارومیه، استان آذربایجان غربی، ایران (4 دی، 08:30)
مقصد: مرودشت, استان فارس, ایران (5 دی، 00:00)

1113.1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

دستگاه مواد غذایی

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: Golestan Province, Kordkuy, Unnamed Road, ایران (بعد از 23 آبان، 12:00)
مقصد: مهران, استان ایلام, ایران (30 آبان، 12:30)

829.7 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

مخزن

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: Tehran Province, Shurabad, Unnamed Road, ایران (5 آبان، 00:00)
مقصد: عسلویه, استان بوشهر, ایران (30 آبان، 00:00)

896.6 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کمباین زنجیری

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: استان گلستان، گرگان، گرگانجدید 20، ایران (بعد از 2 آبان، 15:00)
مقصد: رامهرمز, استان خوزستان, ایران (12 آبان، 09:00)

762.8 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد
تعداد کل 9