دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاتجهیزات نمایشگاهی

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 27 مرداد، 00:00)
مقصد: یزد, استان یزد, ایران (28 مرداد، 00:00)

506.3 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

موتور سه چرخ

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: سمنان، استان سمنان، ایران (بعد از 26 مرداد، 00:00)
مقصد: اميديه, استان خوزستان, ایران (27 مرداد، 00:00)

777.9 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

غلظک

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: رودان, استان هرمزگان, ایران (بعد از 24 مرداد، 00:00)
مقصد: چابهار, استان سیستان و بلوچستان, ایران (25 مرداد، 00:00)

419.7 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

لوازم نیروگاه

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 24 مرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (25 مرداد، 00:00)

1053.1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

ایزوتانک

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 18 مرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (19 مرداد، 00:00)

338.8 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

پالت

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: استان تهران، تهران، خیابان شادگان، ایران (بعد از 26 مرداد، 00:00)
مقصد: اردبیل, استان اردبیل, ایران (قبل از 31 مرداد، 00:00)

391.2 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

پالت قطعه

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (بعد از 17 مرداد، 00:00)
مقصد: اصفهان, استان اصفهان, ایران (18 مرداد، 00:00)

828.3 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

ماشین الات خط تولید

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: یزد, استان یزد, ایران (بعد از 18 مرداد، 00:00)
مقصد: فاروج, استان خراسان شمالی, ایران (19 مرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد
تعداد کل 19