دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاقطعات خودرو

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: استان تهران، تهران، خیابان شادگان، ایران (بعد از 23 دی، 00:00)
مقصد: کرج نو, کرج, استان البرز, ایران (30 دی، 00:00)

39.5 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کمباین

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: سه گنبد، ارومیه، استان آذربایجان غربی، ایران (4 دی، 08:30)
مقصد: مرودشت, استان فارس, ایران (5 دی، 00:00)

1113.1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

دستگاه مواد غذایی

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: Golestan Province, Kordkuy, Unnamed Road, ایران (بعد از 23 آبان، 12:00)
مقصد: مهران, استان ایلام, ایران (30 آبان، 12:30)

829.7 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

مخزن

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: Tehran Province, Shurabad, Unnamed Road, ایران (5 آبان، 00:00)
مقصد: عسلویه, استان بوشهر, ایران (30 آبان، 00:00)

896.6 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کمباین زنجیری

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: استان گلستان، گرگان، گرگانجدید 20، ایران (بعد از 2 آبان، 15:00)
مقصد: رامهرمز, استان خوزستان, ایران (12 آبان، 09:00)

762.8 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

ادوات کشاورزی

تجهیزات سنگین ، تجهیزات کشاورزی موتوری

مبدا: گرگان, استان گلستان, ایران (10 مهر، 11:00)
مقصد: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (10 مهر، 15:00)

298.6 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد
تعداد کل 6