دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاهیدروکربن سنگین

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: Alborz Province, Eshtehard, خیابان معلم, ایران (بعد از 8 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: میل, ایران (10 اردیبهشت، 00:00)

45 کیلومتر

حدود ۲ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

خاک فله

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: استان سمنان، شاهرود، خیابان نفت، ایران (بعد از 6 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: زنجان, استان زنجان, ایران (8 اردیبهشت، 00:00)

582.8 کیلومتر

۱۸ ساعت و ۲۷ دقیقه تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

میل گرد

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: استان تهران، ورامين، کوچه حسینه زنان، ایران (بعد از 7 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: یافت آباد جنوبی, تهران, استان تهران, ایران (9 اردیبهشت، 00:00)

45.2 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

لوله ۱۲ شاخه

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: ساوه, استان مرکزی, ایران (بعد از 7 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: استان مرکزی، ساوه، مطهری 3/1، ایران (9 اردیبهشت، 00:00)

436.2 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کاشی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: استان اصفهان، نایين، پاسداران، ایران (بعد از 7 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: ماكو, استان آذربایجان غربی, ایران (9 اردیبهشت، 00:00)

1051.2 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

سیمان

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: نایين, استان اصفهان, ایران (بعد از 8 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: بستان, استان خوزستان, ایران (9 اردیبهشت، 00:00)

495.8 کیلومتر

حدود ۲ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

خرده بار سفال

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: استان همدان، همدان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، ایران (بعد از 6 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: تهران, استان تهران, ایران (8 اردیبهشت، 00:00)

276 کیلومتر

۱۸ ساعت و ۲۷ دقیقه تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

بلوک

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: یزد, استان یزد, ایران (بعد از 6 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: همدان, استان همدان, ایران (قبل از 8 اردیبهشت، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

۱۸ ساعت و ۲۷ دقیقه تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد
تعداد کل 769