دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاسنگ آهن

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: خواف, استان خراسان رضوی, ایران (بعد از 7 اسفند، 00:00)
مقصد: اصفهان, استان اصفهان, ایران (قبل از 9 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۳ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

سنگ آهن

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: خواف, استان خراسان رضوی, ایران (بعد از 10 اسفند، 00:00)
مقصد: بندر عباس, استان هرمزگان, ایران (قبل از 12 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کنسانتره

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: خواف, استان خراسان رضوی, ایران (بعد از 8 اسفند، 00:00)
مقصد: بندر عباس, استان هرمزگان, ایران (قبل از 10 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۴ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

سنگ آهن

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: خواف, استان خراسان رضوی, ایران (بعد از 10 اسفند، 00:00)
مقصد: اهواز, استان خوزستان, ایران (قبل از 12 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

خرده سنگ

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: اليگودرز, استان لرستان, ایران (بعد از 10 اسفند، 00:00)
مقصد: خرمشهر, استان خوزستان, ایران (قبل از 12 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کربنات

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: اليگودرز, استان لرستان, ایران (بعد از 10 اسفند، 00:00)
مقصد: خرمشهر, استان خوزستان, ایران (قبل از 12 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

زغال سنگ

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: طبس, استان خراسان جنوبی, ایران (بعد از 9 اسفند، 00:00)
مقصد: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (قبل از 11 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۵ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

مواد رنگی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: استان ایلام، ایلام، شادآباد، ایران (بعد از 8 اسفند، 00:00)
مقصد: بندر عباس, استان هرمزگان, ایران (قبل از 10 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۴ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

1 پیشنهاد
تعداد کل 606