دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاسازه بتنی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 8 مرداد، 00:00)
مقصد: سراوان, استان گیلان, ایران (9 مرداد، 00:00)

215.1 کیلومتر

حدود ۲ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

ضایعات مقوا

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: دلیجان, استان مرکزی, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: اصفهان, استان اصفهان, ایران (8 مرداد، 00:00)

174.7 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

قطعات اتومبیل

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: کرج, استان البرز, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (8 مرداد، 00:00)

777.6 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

یونولیت

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: همدان, استان همدان, ایران (8 مرداد، 00:00)

276 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کاشی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: اردكان, استان یزد, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: کرمانشاه, استان کرمانشاه, ایران (8 مرداد، 00:00)

681.2 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

فوم

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: همدان, استان همدان, ایران (8 مرداد، 00:00)

276 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

سیمان

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: گرگان, استان گلستان, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: خراسان رضوی, ایران (8 مرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کیسه مواد

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: تهران، اتحاد، ایران (5 مرداد، 00:00)
مقصد: تبریز, استان آذربایجان شرقی, ایران (6 مرداد، 00:00)

527.1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد
تعداد کل 1266