دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهانخاله و زباله

نخاله و زباله ، ضایعات صنعتی

مبدا: تهران اتوبان ازادگان عرفان بلاک 12 ()
مقصد: کرج بلوار هفت تیر ()

21.1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

7 پیشنهاد
تعداد کل 1