دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاخاک قارچ

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: ساری, استان مازندران, ایران (بعد از 7 اسفند، 00:00)
مقصد: کرج, استان البرز, ایران (قبل از 9 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۳ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

گندم

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (بعد از 9 اسفند، 00:00)
مقصد: تبریز, استان آذربایجان شرقی, ایران (قبل از 11 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۵ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

ذرت

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: بندر عباس, استان هرمزگان, ایران (بعد از 5 اسفند، 00:00)
مقصد: کرمان, استان کرمان, ایران (قبل از 7 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

خاک قارچ

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: ساری, استان مازندران, ایران (بعد از 8 اسفند، 00:00)
مقصد: کرج, استان البرز, ایران (قبل از 10 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۴ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

ذرت

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: ارزوئیه, استان کرمان, ایران (بعد از 5 اسفند، 00:00)
مقصد: کرج, استان البرز, ایران (7 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

ذرت

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: ارزوئیه, استان کرمان, ایران (بعد از 3 اسفند، 00:00)
مقصد: کرج, استان البرز, ایران (5 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

گندم

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: کردکوی, استان گلستان, ایران (بعد از 4 اسفند، 00:00)
مقصد: زاهدان, استان سیستان و بلوچستان, ایران (6 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

۱۹ ساعت و ۱۸ دقیقه تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

خاک قارچ

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: ساری, استان مازندران, ایران (بعد از 30 بهمن، 00:00)
مقصد: کرج, استان البرز, ایران (2 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد
تعداد کل 241