دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاکود

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: شهركرد, استان چهارمحال و بختیاری, ایران (بعد از 5 بهمن، 00:00)
مقصد: یزد, استان یزد, ایران (7 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

شکر

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: ارومیه, استان آذربایجان غربی, ایران (بعد از 4 بهمن، 00:00)
مقصد: تهران, استان تهران, ایران (6 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۵ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

گندم

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: بندرتركمن, استان گلستان, ایران (بعد از 7 بهمن، 00:00)
مقصد: سراوان, استان سیستان و بلوچستان, ایران (9 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۸ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

شکر

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: ارومیه, استان آذربایجان غربی, ایران (بعد از 2 بهمن، 00:00)
مقصد: تهران, استان تهران, ایران (4 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۳ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

خاک قارچ

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: ساری, استان مازندران, ایران (بعد از 3 بهمن، 00:00)
مقصد: سبزوار, استان خراسان رضوی, ایران (5 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۴ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

گندم

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: بندرتركمن, استان گلستان, ایران (بعد از 6 بهمن، 00:00)
مقصد: سراوان, استان سیستان و بلوچستان, ایران (8 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۷ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

گوجه فرنگی

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: بادوله, استان بوشهر, ایران (بعد از 30 دی، 00:00)
مقصد: نیشابور, استان خراسان رضوی, ایران (2 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

گندم

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: بندرتركمن, استان گلستان, ایران (بعد از 3 بهمن، 00:00)
مقصد: سراوان, استان سیستان و بلوچستان, ایران (5 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۴ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد
تعداد کل 187