دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاذرت علوفه

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: دزفول, استان خوزستان, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: قزوین, استان قزوین, ایران (8 مرداد، 00:00)

456.5 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

سازه بتنی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 8 مرداد، 00:00)
مقصد: سراوان, استان گیلان, ایران (9 مرداد، 00:00)

215.1 کیلومتر

حدود ۲ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

ضایعات مقوا

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: دلیجان, استان مرکزی, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: اصفهان, استان اصفهان, ایران (8 مرداد، 00:00)

174.7 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کود مرغی

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: سبزوار, استان خراسان رضوی, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: میناب, استان هرمزگان, ایران (8 مرداد، 00:00)

1013.4 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

قطعات اتومبیل

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: کرج, استان البرز, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (8 مرداد، 00:00)

777.6 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

نوشابه پالتی

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: قزوین, استان قزوین, ایران (8 مرداد، 00:00)

136.4 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

یونولیت

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: همدان, استان همدان, ایران (8 مرداد، 00:00)

276 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کاشی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: اردكان, استان یزد, ایران (بعد از 7 مرداد، 00:00)
مقصد: کرمانشاه, استان کرمانشاه, ایران (8 مرداد، 00:00)

681.2 کیلومتر

حدود ۱ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد
تعداد کل 1754