دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهالوله

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: بيرجند, استان خراسان جنوبی, ایران (بعد از 27 شهریور، 00:00)
مقصد: زاهدان, استان سیستان و بلوچستان, ایران (28 شهریور، 00:00)

1121.9 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

پودر سنگ

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: نهاوند, استان همدان, ایران (بعد از 27 شهریور، 00:00)
مقصد: تبریز, استان آذربایجان شرقی, ایران (28 شهریور، 00:00)

470.7 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

پالت قطعات فلزی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (بعد از 27 شهریور، 00:00)
مقصد: قزوین, استان قزوین, ایران (28 شهریور، 00:00)

856.7 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

پوکه معدنی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: تبریز, استان آذربایجان شرقی, ایران (بعد از 29 شهریور، 00:00)
مقصد: تهران, استان تهران, ایران (30 شهریور، 00:00)

521.8 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

مبل

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 27 شهریور، 00:00)
مقصد: شاهرود, استان سمنان, ایران (28 شهریور، 00:00)

338.2 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

ضایعات آهن

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: چهاردانگه, تهران, استان تهران, ایران (بعد از 27 شهریور، 00:00)
مقصد: کاشان, استان اصفهان, ایران (28 شهریور، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

خاک کاشی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: ساوه, استان مرکزی, ایران (بعد از 27 شهریور، 00:00)
مقصد: شهرضا, استان اصفهان, ایران (28 شهریور، 00:00)

364.7 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کود

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: فلاورجان, استان اصفهان, ایران (بعد از 27 شهریور، 00:00)
مقصد: دامغان, استان سمنان, ایران (28 شهریور، 00:00)

481.2 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد
تعداد کل 2393